GMP Belgelendirme

Türkiye’de ilaç üretimi yapacak bir tesise, üretim yeri izin belgesi alınabilmesi için, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Validasyon Hizmetleri

Validasyon hizmetimiz aşağıdaki ölçümlerden oluşmaktadır; D.O.P. Sızdırmazlık Testi Hava Debisi Çlçümü