Validasyon Hizmetleri

Validasyon Hizmetleri

Validasyon hizmetimiz aşağıdaki ölçümlerden oluşmaktadır;

  • D.O.P. Sızdırmazlık Testi
  • Hava Debisi Çlçümü
  • Hava Değisim Sayılarının Hesaplanması, Proje ve Standartlara Göre Değerlendirilmesi
  • Basınç Farkı Ölçümü
  • Hava Akıs Yönlerinin Tespiti
  • Hava Akışlarının Görselleştirilmesi
  • Laminar Flow Ünitesi Hava Hızı ve Hız Dağılımlarının Ölçümü
  • Partikül Ölçümü
  • Yeniden Temizleme Süresinin Tespiti

D.O.P Testi (Filtre Sızdırmazlık Testi)

HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter veya Yüksek Verimlilikte Partikül Tutucu Hava Filtresi) filtreler arasından geçen havadaki çeşitli boyutlardaki partikülleri tutan birçok katmandan oluşan fiber yapılı ortamlardır. Uzun kullanım sonrasında veya montaj esnasında filtrelerin içerisinde veya çerçevesinde hasardan kaynaklı hava kaçakları oluşabilir. Sızdırmazlık Testi bu tür kaçakların bulunmasında yardımcı olur.
Firmamız HEPA filtrelerin sızdırmazlık testlerini yapmaktadır. Bu testi yapmak için Aerosol Generator ile test Aerosol üretilerek HEPA filtre öncesine verilir. HEPA filtre yüzeyi, filtre kabini ve conta Aerosol fotometre ile taranarak standartta belirtilen kabul limitleri içerisinde olup olmadığı test edilir. Standart dışı durumlarda uzman kadromuz kaçakların nasıl giderileceğine dair sizlere önerilerde bulunacaktır.

Partikül Ölçümü

Temiz odalarda ve kontrollü alanlarda havadaki partikül konsantrasyonu enfeksiyon riski açısından kritik bir parametredir.
Bu test ölçüm yapılan ortamlardaki hava temizliğini değerlendirir. Partikül yoğunluğu bu tür kritik bölgelerde düzenli ve sürekli olarak izlenmelidir.
Ölçüm sayısı ve ölçüm noktaları kabul edilebilir bir veriler olabilmesi açısından TS ISO EN 14644 standardına uygun olarak belirlenmesi kritik bir öneme sahiptir.
Firmamızın ileri teknoloji ürünü kalibrasyon belgeli cihazları ile bu ölçüm hizmetini ilgili standartlara uygun olarak sunmaktadır.

Hava Debisi ve Hızları Ölçümü

Temiz odaya gönderilen iklimlendirilmiş havanın miktarı havanın temizliğinin sürekliliğinin sağlanması açısından çok önemlidir.
Bu testte HEPA filtreden geçen havanın debisi ve hızları ölçülür. Bu ölçümler hava değişim katsayılarının hesaplanması açısından gereklidir.
Firmamız en son teknoloji ürünü ölçüm cihazları ile bu ölçümleri yapmaktadır.

Odalar Arası Fark Basınçların Ölçülmesi

Çapraz bulaşmayı önlemek için, odalar arası fark basınç değerlerinin GMP standartlarında belirtilen kabul limitleri içerisinde olup olmadığı test edilir ve gerekirse çözüm önerileri sunulur.

Çevresel Ölçümler (Sıcaklık ve Nem Kontrolleri)

Dizayn parametrelerinde belirlenen sıcaklık ve nem değerlerinin limitler içerisinde olup olmadığı ölçülerek kontrol edilir.
Ortam Şartlarının Limit Dışına Çıktıktan Sonra Tekrar İstenen Limitlere Gelme Süresinin Test Edilmesi ( Recovery Time )
Ortam şartlarının yeniden limit içine gelip gelmediği partikül ölçümleri ile test edilir ayrıca duman testi ile odalar arası fark basınçlar, hava akış yönleri kontrol edilir.
Duman testlerinin ayrıca videoya kayıt edilmesi denetimlerde fayda sağlamaktadır.

 

İlgili standartlar; IEST-RP-CC006: Testing Cleanrooms ve ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments – Part 3: Test Methods